ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

      โรคมะเร็ง คือ กลุ่มโรคที่มีการเจริญเติบโตของเซลล์อย่างผิดปกติและหลุดจากการควบคุมของร่างกาย สามารถเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วจนเป็นก้อนหรือแตกเป็นแผล ไปเบียดอวัยวะใกล้เคียงและลุกลามแผ่ขยายโดยผ่านไปทางกระแสเลือดและทางเดินน้ำเหลืองกระจายไปสู่อวัยวะอื่นที่ห่างไกลได้    รบกวนต่อการทำงานของอวัยวะนั้นให้ผิดปกติ

                           ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง       

 

          1. อาหาร อาหารอาจเป็นสาเหตุโดยตรง(โดยมีสารก่อมะเร็งหรือสารตั้งต้นของสารก่อมะเร็งอยู่ในอาหาร) หรือเป็นตัวกระตุ้นให้มีการเจริญของเซลล์มะเร็ง มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในสตรีวัยหมดประจำเดือน

          2. บุหรี่ บุหรี่อธิบายสาเหตุการตายของผู้ป่วยมะเร็งอเมริกันสูงถึง 30 % สำคัญที่สุดได้แก่ มะเร็งปอด  นอกจากนี้บุหรี่ยังสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งศีรษะและลำคอ  หลอดอาหาร  ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะและไต อัตราการเกิดขึ้นกับปริมาณการสูบ จำนวนปีและความลึกของการอัดควันเข้าในปอดในขณะสูบบุหรี่

          3. แอลกอฮอล์ การดื่มเหล้าในปริมาณมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหลอดอาหาร ช่องปาก ตับอ่อนและอาจรวมถึงมะเร็งเต้านมและมะเร็งทวารหนักด้วย โดยอธิบายว่าแอลกอฮอล์มีบทบาทเป็นตัวส่งเสริมการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่วมกับการสูบบุหรี่ นอกจากนี้มีผลการศึกษาวิจัยรายงานว่า แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดสารต้านมะเร็งในร่างกาย ได้แก่ คาโรทีน ไวตามินซี และซิลิเนียม

          4. ไวรัสและพยาธิ เชื้อโรคหลายชนิดเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ที่สำคัญได้แก่

                4.1 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B Virus) เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งของเซลล์ตับ อัตราเสี่ยงการเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อร่วมกับการได้รับสารอะฟลาท็อกซินและการดื่มสุราเรื้อรัง

                4.2 การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis Veverini)มีความสัมพันธ์อย่างแน่ชัดกับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีตับ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการบริโภคปลาดิบ

                4.3 การติดเชื้อไวรัส เอชพีวี (Human Papilloma Virus) พบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

          5. ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) โดยเฉพาะเอสโตรเจนสังเคราะห์พบมีรายงานเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูกในสรีวัยหมดประจำเดือนที่ได้รับฮอร์โมนนี้เสริม โดยขึ้นอยู่กับขนาดยาและระยะเวลาที่ได้รับยาด้วย

          6. ความอ้วน การออกกำลังกายน้อย พบว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ในขณะที่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพบว่าช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่

           7. ปัจจัยทางพันธุกรรม มีการศึกษาวิจัยพบว่า ยีนส์ 2 ชนิด ได้แก่ BRCA-1 Geneและ BRCA – 2 Gene มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการเกิดมะเร็งเต้านม

                      ที่มา : คนึงนิจ  พงศ์ถาวรกมล .การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง  2550

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s